wtorek, 5 września 2017

Obrazy Matki Bożej słynące z łask w woj. kujawsko-pomorskim

<<-- Przejdź do części 1

Artykuł prezentuje następujące cudowne obrazy Matki Bożej:

    • Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości,
    • Obraz Matki Bożej Szkaplerznej w Bydgoszczy,
    • Obraz Matki Bożej Trzykroć PrzedziwnejObraz Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy


Nazwa: Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości
Miejscowość: Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
Miejsce: Katedra św. Marcina i św. Mikołaja

Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości
Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości

Pierwszy z kilku cudownych obrazów Matki Bożej w Bydgoszczy znajduje się w ołtarzu głównym Katedry św. Marcina i św. Mikołaja, która od wieku XVII pełni funkcję Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości.

Prezentowany obraz, który pochodzi z XV wieku, jest najcenniejszym historycznym dziełem malarskim w Bydgoszczy i jest zaliczany do najpiękniejszych wizerunków maryjnych na ziemiach polskich.

Historia kultu obrazu sięga czasów renesansu. Od XVI wieku zbierano bogaty zbiór wotów maryjnych. Wedle opisów z lat 1712–1745 obraz pokrywały srebrne i pozłacane sukienki, korony i gwiazdy, a tło wizerunku wyłożone było cynową blachą. W podzięce za doznane łaski wieszano na nim wota, sznury korali, klejnoty, zausznice, łańcuszki, medaliki, szkaplerze, wisiorki i wstęgi. Większość zebranych w okresie przedrozbiorowym wotów, oddano pod koniec XVIII wieku na wsparcie insurekcji kościuszkowskiej.

Obraz Matki Boskiej z Różą jak jest on często nazywany, tkwił aż do początku XIX wieku w północnej nawie bocznej, o którym w latach 1699–1745 wzmiankowano jako „cudowny” i „łaskawy”. Dzięki niemu od połowy XVII wieku fara odgrywała rolę lokalnego sanktuarium maryjnego. 

Od lat 1699-1712 z malowidłem związany był odpust papieski w intencji wyzwalania dusz czyśćcowych, na mocy upoważnienia Stolicy Apostolskiej odnawiany co dziesięć lat przez ordynariuszy.
Obraz Matki Bożej Szkaplerznej w Bydgoszczy

Nazwa: Obraz Matki Bożej Szkaplerznej
Miejscowość: Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
Miejsce: Katedra św. Marcina i Mikołaja

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej w Bydgoszczy
Obraz Matki Bożej Szkaplerznej

Oto drugi z cudownych obrazów Matki Bożej w Bydgoszczy znajdujący się w tej samej katedrze św. Marcina i Mikołaja co poprzedni obraz. Obraz ten znajduje się w ołtarzu nawy północnej. 

Ołtarz wraz z obrazem znajdował się pierwotnie w bydgoskim kościele karmelitów aż do jego zburzenia przez pruskie władze zaborcze. Następnie wraz z innymi elementami wyposażenia został przeniesiony do kościoła farnego. Jego powstanie datuje się na ok. 1700 rok. 

Historia kultu obrazu wiąże się z bydgoskim konwentem karmelitów obecnym w Bydgoszczy od 1397 roku. Działalność duszpasterska tego zakonu koncentrowała się przede wszystkim na propagowaniu nabożeństw maryjnych oraz prowadzeniu bractw religijnych. Istotnym elementem nabożeństw karmelitańskiej proweniencji był kult szkaplerza, jako ochrony przed potępieniem. Rozpoczął się on od wizji św. Szymona Stocka w 1251 roku, w kolejnych stuleciach papieże potwierdzali mu kolejne przywileje.Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej


Nazwa: Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
Miejscowość: Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej Bydgoszcz
Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Sanktuarium znajduje się na leśnej polanie na peryferiach Bydgoszczy w pobliżu rzeki i dużego kompleksu leśnego. Mieści się w niewielkiej świątyni, dostępnej dla wiernych o każdej godzinie dnia. Jest jednym z sześciu sanktuariów na terenie diecezji bydgoskiej i jednym z sześciu sanktuariów Ruchu Szensztackiego na terenie Polski.

Matka Boża przedstawiana na obrazie w sanktuarium szensztackim czczona jest pod tytułem: Matka Boża Trzykroć Przedziwna jako Matka i Wychowawczyni nowego człowieka i nowej wspólnoty według nauki Ewangelii. Jej szczególne działanie z tego miejsca polega na wypraszaniu pielgrzymom trzech łask:

  1. łaski zadomowienia,
  2. łaski wewnętrznej przemiany,
  3. łaski skutecznego apostolstwa.

W każdą niedzielę o godz. 15 odprawiane jest nabożeństwo zawierzenia, w którym uczestniczą wspólnoty szensztackie oraz zwykli wierni. Do sanktuarium w maju udają się pielgrzymki wiernych z katedry w Bydgoszczy oraz odbywają się różnorodne nabożeństwa i imprezy religijne. Osoby oraz rodziny włączone do Ruchu Szensztackiego w sanktuarium zawierają akty Przymierza Miłości z Maryją.

Odpust w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Bydgoszczy przypada w dniu 16 czerwca, który jest rocznicą jego poświęcenia.
Polecane artykuły:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz