wtorek, 6 czerwca 2017

Obrazy Matki Bożej cudami słynące w woj. śląskim część 3

<<-- Przejdź do części 1

     Artykuł prezentuje następujące cudowne obrazy Matki Bożej słynące z cudów i łask:

  • Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej,
  • Obraz Matki Bożej Różańcowej w Dankowie,
  • Obraz Matki Bożej Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników,
  • Obraz Matki Bożej Miłosierdzia Pani Mstowskiej,
  • Obraz Matki Bożej Różańcowej Pani Mrzygłodzkiej.


Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej


Nazwa: Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
Miejscowość: Częstochowa (woj. śląskie)
Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze

cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
    Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej pochodzący z XIV wieku znajduje się w najważniejszym i najbardziej uczęszczanym polskim sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze i jest otoczony szczególnym kultem religijnym wśród wiernych Kościoła rzymskokatolickiego oraz Cerkwi prawosławnej. 
 
     Wizerunek Jasnogórskiej Bogurodzicy od początku powstania Sanktuarium uznany został za niezwykły, otoczony powszechnym kultem przez wiernych, którzy składali Jej liczne dary i wota. Informacje o cudach i łaskach można zaczerpnąć ze źródeł archiwalnych i literatury, a także z opisów konkretnych wydarzeń. 
 
     Pierwsza księga cudów i łask nie zachowała się w archiwum klasztornym (istniała jeszcze na początku XVI wieku, lecz już wtedy była bardzo zniszczona). Ocalały wypisane z niej 72 wydarzenia, wydane drukiem w 1523 przez o. Andrzeja Gołdonowskiego.

     Kolejny archiwalny dokument to dekret wizytacyjny biskupa krakowskiego kard. Jerzego Radziwiłła z 26 sierpnia 1593, który zarządził rejestrowanie cudów i zbieranie dokumentacji, po którym powstał dwutomowy rękopis (łac. Liber miraculorum Beatae Mariae Virginis Czestochowiensis), zawierający ponad tysiąc zapisków. 
 
     Obok tych dwóch ksiąg, trzecim jest księga cudów pt. „Kontynuacja nieskończonych cudów 1681-1804”. Od XVI do połowy XX wieku ukazało się ponad trzydzieści publikacji dotyczących jasnogórskich cudów.

     Obraz jest otoczony kultem także poza granicami Polski. Od XV wieku czczono go na Węgrzech, do końca XVIII wieku kult rozwinął się m.in. w Niemczech, Austrii, Słowacji, Chorwacji czy Rosji. W XIX i XX wieku głównie dzięki polskim emigrantom budowano kościoły pw. Matki Boskiej Częstochowskiej także w Anglii i Francji oraz wielu innych krajach świata. Propagatorami tego kultu byli głównie polscy misjonarze.Obraz Matki Bożej Różańcowej w Dankowie


Nazwa: Obraz Matki Bożej Dankowskiej
Miejscowość: Danków (woj. śląskie)
Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Dankowskiej

obraz Matki Bożej Dankowskiej łaskami słynący
Obraz Matki Bożej Dankowskiej
    Danków to wieś położona w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W tutejszym sanktuarium znajduje się czczony od ponad 350 lat, słynący łaskami obraz Najświętszej Maryi Pani Dankowskiej, będący wierną kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

     Do 1995 r. wizerunek ten znajdował się w ołtarzu bocznym. Obok, na ścianie kościoła, do 1974 r., czyli do czasu gruntownego remontu, można było przeczytać następujący napis: „W oktawie Bożego Ciała w 1650 r. w obecności prepozyta ks. Kobylańskiego i wielu wiernych namalowany przez nieznanego artystę obraz Matki Bożej płakał trzy razy”. Fakt ten potwierdził na piśmie w 1730 r. bp Kraszkowski. Wcześniej, w opinii wiernych Dankowa i okolic, obraz ten uznawano za „słynący łaskami”, co znalazło wyraz w ufundowaniu i ozdobieniu wizerunku wotywną „sukienką” ze srebra.

     Odpust Parafialny w Kościele odbywa się w następujących dniach:
  • św. Stanisława BM - 8 maja,
  • Rocznica Koronacji Matki Bożej Dankowskiej – ostatnia niedziela maja,
  • NMP Różańcowej – niedziela po 7 października.
Obraz Matki Bożej Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników


Nazwa: Obraz Matki Bożej Kłobuckiej
Miejscowość: Kłobuck (woj. śląskie)
Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Kłobuckiej

cudowny obraz Matki Bożej Kłobuckiej
Obraz Matki Bożej Kłobuckiej
    Cudowny obraz nazywany przez współczesnych jako „Nasza Matka Kłobucka Niepokalana Ucieczka Grzeszników” znajduje się w Sanktuarium Matki Bożej w Kłobucku.

     Historia obrazu jest mało znana. Jedno jest pewne, że obraz w kościele Kłobuckim był już za Jana Długosza, a więc w pierwszej połowie XV wieku. 
 
     W każdą sobotę wierni licznie gromadzą się na nabożeństwie do Pani Kłobuckiej, a w drugi dzień Zielonych Świąt w parafii obchodzony jest odpust Matki Bożej Kłobuckiej. 
 


Obraz Matki Bożej Miłosierdzia Pani Mstowskiej


Nazwa: Obraz Matki Bożej Mstowskiej
Miejscowość: Mstów (woj. śląskie)
Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia

Obraz Matki Bożej w Mstowie
Obraz Matki Bożej Mstowskiej
    Mstów to wieś położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, 12 km na wschód od Częstochowy. Szczególnym kultem otaczany jest tu słynący łaskami obraz Matki Boskiej Miłosierdzia, będący siedemnastowieczną kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, zwany Matką Boską Mstowską. 
 
     Historia obrazu sięga roku 1635. Wówczas w drukarni Strachowskich we Wrocławiu obraz powstał jako jasnogórski obrazek odpustowy. Kupiła go na odpuście 14-, może 15-letnia Zofia Zamoyska. Niedługo potem została sparaliżowana. Za sprawą modlitw do Matki Bożej przed tym obrazkiem doznała cudownego wyzdrowienia. Po wyjściu za mąż Zofia zabrała ze sobą wizerunek Maryi do dworu w Białej. Za jego przyczyną została również uzdrowiona chorująca przewlekle żona hrabiego Jakuba Branickiego i od tej pory kult obrazu, jako łaskami słynącego, rozchodził się po okolicy, a potem w całej Polsce. 
 
     Pielgrzymki do dworu, które się wtedy rozpoczęły, dla jego właścicieli stały się nieco uciążliwe. Nadciągał bowiem nie tylko prosty lud, co dezorganizowało wszelkie prace, ale i panowie, których trzeba było podejmować, a to kosztowało... W końcu małżeństwo postanowiło ofiarować wizerunek Maryi Jasnej Górze. Paulini jednak obawiali się nabożeństwa do dwóch obrazów z Najświętszą Panienką i wskazali na Mstów znajdujący się pod duchową opieką kanoników regularnych laterańskich. 
 
     Obraz został umieszczony w ołtarzu bocznym kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pod większym wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej. Było to najprawdopodobniej w roku 1647. Papierowy oryginał został naklejony na płótno i nałożony na lipową deskę. Od tego czasu pielgrzymki zdążające do Częstochowy czy do Gidel zatrzymywały się po drodze, by pokłonić się Pani w Mstowie. Wkrótce miejscowość ta przestała być tylko przystankiem na drodze pątników, a stała się ich celem.Obraz Matki Bożej Różańcowej Pani Mrzygłodzkiej


Nazwa: Obraz Matki Bożej Mrzygłodzkiej
Miejscowość: Myszków (woj. śląskie)
Miejsce: Sanktuarium NMP Mrzygłodzkiej (Kościół NMP Różańcowej)

cudowny obraz Matki Bożej Mrzygłodzkiej
Obraz Matki Bożej Mrzygłodzkiej

     Sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej znajduje się w Mrzygłodzie, dzielnicy Myszkowa. 
 
     Początek szczególnego kultu maryjnego w Mrzygłodzie wiąże się z zaprowadzeniem w parafii w 1644 roku Arcybractwa Różańca Świętego. 
 
     W trudnym XIX wieku Matka Boża stanowiła szczególną pomoc i oparcie dla okolicznej ludności. Ciągle przybywają nowe wota i fundacje. Nie zabrakło również wpisów do księgi Arcybractwa Różańca Świętego. Na początku XX wieku było ich już około dziesięciu tysięcy. 
 
     Odpust: 15 sierpnia, odpust różańcowy: pierwsza niedziela październikaPolecane artykuły:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz