Tanie zakupy Ceneo

czwartek, 21 września 2017

Obrazy Matki Bożej cudami słynące w woj. podlaskim część 2

<<-- Przejdź do części 1

Artykuł prezentuje następujące cudowne obrazy Matki Bożej słynące z cudów i łask:

 • Obraz Matki Bożej Domanowskiej,
 • Obraz Matki Bożej Ostrożańskiej,
 • Obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej,
 • Obraz Matki Bożej Rajgrodzkiej,
 • Obraz Matki Bożej Studzienicznej.


Obraz Matki Bożej Domanowskiej


Nazwa: Obraz Matki Bożej Domanowskiej
Miejscowość: Domanowo (woj. podlaskie)
Miejsce: Sanktuarium Matki naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa


cudowny obraz Matki Bożej Domano
Obraz Matki Bożej Domanowskiej

Słynący łaskami obraz Matki Bożej Domanowskiej jest umieszczony w głównym ołtarzu kościoła św. Doroty w Domanowie, wsi położonej w województwie podlaskim, w powiecie bielskim. Wokół ołtarza znajdują się liczne wota świadczące o łaskach i cudach płynących z tego miejsca. Od samego początku, czyli od połowy XVII wieku wizerunek Pani Domanowskiej był otaczany wielkim kultem.

Trzecia niedziela lipca ustanowiona została dniem świątecznym ku czci Pani Domanowskiej i każdego roku gromadzi tłumy wiernych.Obraz Matki Bożej Ostrożańskiej


Nazwa: Obraz Matki Bożej Ostrożańskiej
Miejscowość: Ostrożany (woj. podlaskie)
Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej

Obraz matki bożej ostrożany
Obraz Matki Bożej Ostrożańskiej

wtorek, 5 września 2017

Obrazy Matki Bożej słynące z łask w woj. kujawsko-pomorskim

<<-- Przejdź do części 1

Artykuł prezentuje następujące cudowne obrazy Matki Bożej:

  • Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości,
  • Obraz Matki Bożej Szkaplerznej w Bydgoszczy,
  • Obraz Matki Bożej Trzykroć PrzedziwnejObraz Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy


Nazwa: Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości
Miejscowość: Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
Miejsce: Katedra św. Marcina i św. Mikołaja

Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości
Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości

Pierwszy z kilku cudownych obrazów Matki Bożej w Bydgoszczy znajduje się w ołtarzu głównym Katedry św. Marcina i św. Mikołaja, która od wieku XVII pełni funkcję Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości.

Prezentowany obraz, który pochodzi z XV wieku, jest najcenniejszym historycznym dziełem malarskim w Bydgoszczy i jest zaliczany do najpiękniejszych wizerunków maryjnych na ziemiach polskich.

Historia kultu obrazu sięga czasów renesansu. Od XVI wieku zbierano bogaty zbiór wotów maryjnych. Wedle opisów z lat 1712–1745 obraz pokrywały srebrne i pozłacane sukienki, korony i gwiazdy, a tło wizerunku wyłożone było cynową blachą. W podzięce za doznane łaski wieszano na nim wota, sznury korali, klejnoty, zausznice, łańcuszki, medaliki, szkaplerze, wisiorki i wstęgi. Większość zebranych w okresie przedrozbiorowym wotów, oddano pod koniec XVIII wieku na wsparcie insurekcji kościuszkowskiej.

poniedziałek, 17 lipca 2017

Rekomendacja: Miejsce Mojego Miłosierdzia i odpoczynku część 7

<<-- Przejdź do części 1

Anioł Stróż: Przyjaciółko moja, czyń ofiary z mowy, mów kształtownie. Dane mi jest pisać wszystkie czyny i skłonności. Powstrzymuj niepotrzebne słowa, a znów mów słowa dobre, gdy będzie okazja. Mowy niepożyteczne notowane są [bowiem] po stronie upadków i skłonności.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza, z radością bież drożyną miłości. Tak jest piękna. Bóg woli maleńkość niż wielkie czyny. Drobne ofiary są wielkimi klejnotami tak, że dusze za nie kupić można. Wiele, miliony dusz można za nie kupować. Drożyna ta łatwa jest do zbawienia. To, co najtrudniejsze, zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej, spełnił Pan Jezus przez krzyż, a teraz już tylko czerpać należy. Potrzeba tylko dobrej woli, a jednym aktem żalu można świętość zyskać. Sprawia się radość Bogu przez życie ofiarne i tak łatwe. Pan Jezus pragnie takich dusz i takich ofiar.

Odbierasz wielkie łaski, ale wpierw cię doświadczę cierpieniami i przeciwnościami, bo tak czynię z wybranymi, że przez przeciwności daję im okazję do odbierania łask. Nie lękaj się, bom zawsze z tobą. Gdy się ma przyozdobić pokój, to się go najpierw oczyszcza i bieli. Tak i Ja czynię z duszą. Żołnierz bywa wynagradzany po zwycięstwie.

Kundusia pyta: Jak stać się maleńką?
Pan Jezus: Zwyciężaj siebie, wychodź z siebie i zapominaj o sobie. To zwycięstwo uczyni cię maleńką, ono będzie ofiarą dla Mnie. Chodź przede Mną w prostocie i prawdzie.

Czas dany jest maluczki, więc należy korzystać, bo [człowiek] postawiony jest przy morzu łask. Należy więc czerpać, ile tylko się da.

Znam twoje słabości i upadki, nie z tego będę cię sądzić, ale z tego jak korzystasz z moich łask. Tak pragnę zbawienia dusz, a mało mam takich, co by Mi pomagali w zbawianiu dusz. Dobre dziecko rozbraja smutek ojca. I ty bądź pociechą Serca mego.

Im dusza więcej za Mną tęskni i pragnie Mnie kochać miłością gorącą, tym ściślej łączę się z tą duszą.

wtorek, 11 lipca 2017

Rekomendacja: Miejsce Mojego Miłosierdzia i odpoczynku część 6

<<-- Przejdź do części 1

Żyj z uwagą, bo gdy się człowiek modli bez uwagi, nie ma owocu; tak i życie człowieka bez uwagi, zmarnowane jest.

Nie patrzę na wielkość czynów, ale na miłość. Twoje pragnienie kochania Mnie zmusza Mnie do coraz większej miłości ku tobie. Wedle tego sądzić cię będę.

W tabernakulum czekam na miłość, lecz lepiej Mi w sercu człowieka, bo mogę działać przez dusze, w których przebywam. Łączność ze Mną, nie tylko w Komunii św., ale i w życiu, jest bardzo uświęcająca. Jedno się wtedy staję z duszą, pomnażam miłość, ubóstwiam ją.

Niech twoje życie będzie aktem miłości, aktem uwielbienia, aktem wynagradzania i zbawiania dusz. Wtedy, cokolwiek czynić będziesz, zamieniać się będzie w miłość. Pragnę dusz o takim usposobieniu. Miłe dziecko, udzielam ci coraz większej miłości. Idziesz drożyną dziecięctwa duchowego. Chciałbym i pragnę, aby droga, którą wytyczyłem przez moją wybrankę św. Teresę, stała się drogą całej ludzkości, bo jest to droga najprostsza i najkrótsza do nieba.
     Kroczenie tą drogą sprawia Mi największą radość. Małe dzieci w objęciach swoich rodziców czują się bezpieczne, niczego się nie lękają, a najwięcej cieszą rodziców swoim kochaniem. Dzieci nie są karane ani sądzone. Tak i dusze dziecięce nie będą karane i w pokoju będą przechodzić na drugi świat. Jak małe dzieci, zajęte rodzicami, nic świat nie obchodzi, tak i dusze dziecięce powinny unikać próżnej ciekawości, tego, co się na świecie dzieje. Powinny spokojnie spoczywać w moich objęciach i przyjmować to, co daję.

Człowiek ukazuje Mi miłość przez wysilanie się. Taka ofiara jest Mi miła, choćby to była najdrobniejsza rzecz, wszystko zamienia się w miłość.

poniedziałek, 3 lipca 2017

Rekomendacja: Miejsce Mojego Miłosierdzia i odpoczynku część 5

<<-- Przejdź do części 1

Z nieprzyjaciółmi tak należy się obchodzić, jakby nic nie zaszło; za nich jeszcze więcej należy się modlić.

Dusza zachowująca pokój jest zawsze gotowa na głos mój. Przez jedno zwycięstwo, odniesione w pokusach, więcej sprawiasz Mi radości i zasług sobie zbierasz, niż przez kilka lat ćwiczenia się w cnotach; bo przez zwycięstwo to wyrastają takie lilie, że Sercu mojemu sprawiają radość i niebu woń, a dla Kościoła są podporą.

Daję ci cnoty: prostotę, ufność i pokorę. Do ciebie należy, by je wykonywać. Wiara ma im przodować, miłość dziecięca ożywiać wszystkie te cnoty, bo czym dusza dla ciała, tym miłość dla wszystkich cnót. Ona je orzeźwia, jak rosa kwiaty, dając im wzrost.

Postępujesz, gdy pragniesz miłować, gdy cierpliwie znosisz przeciwności, kiedy tęsknisz za Mną. Dzieci rosną, a nie wiedzą o tym.

Gdy się oddajesz na własność moją, powinnaś Mi oddać nie tylko duszę i ciało, ale i zdanie swoje. Taką duszę urabiam jako swoją własność. Powinna [ona] pozbyć się wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek stworzenia, bo inaczej nie może być mowy o całkowitym oddaniu. Gdy taka dusza ofiaruje swoje cierpienia z moimi cierpieniami, może zbawić miliony dusz. Takiej duszy błogosławię i błogosławić będę na zawsze. Zaślubiam duszę w Komunii św. i chcę, aby oblubienica była ozdobiona cnotami miłości, cierpliwości, łagodności i innymi. Gdyby oblubienica ziemska przywiązała się do kogo innego, sprawiłaby oblubieńcowi przykrość. Tak i dusza, gdy się do czegoś przywiąże, sprawia przykrość Mnie. Pragnę być miłowany czystą i niepokalaną miłością. Dla takich dusz nie mam granic miłości.

wtorek, 27 czerwca 2017

Rekomendacja: Miejsce Mojego Miłosierdzia i odpoczynku część 4

<<-- Przejdź do części 1

Rodzice miłują najbardziej dzieci najmniejsze. Im dusza mniejsza, tym więcej ją miłuję i tym więcej łask jej udzielam. Dusze małe posiadają moją pokorę; tej łaski pokory [Ja] im udzielam.

Wyrozumiałość na błędy i słabości rośnie z miłością dla ludzi i z tym większą litością pochylać się będzie nad nędzą ludzką. Jak matka pochyla się nad dzieckiem słabym, które wpadło w błoto i z miłością pomaga powstać, tak i [człowiek] wyrozumiały.

Niczym się nie niepokój. Choć odczuwasz jakieś przejścia, nie trać pokoju. Chcę, abyś w nim trwała. Do takich [dusz] przemawiam, które są zupełnie spokojne.

Jeśli upadniesz ze słabości, a uczynisz akt żalu, wtedy jeszcze większą mam z tego chwałę.

Wszelkie pokuty, cierpienia, modlitwy nie wyrównają wartości jednej ofiary Mszy św.

piątek, 23 czerwca 2017

Rekomendacja: Miejsce Mojego Miłosierdzia i odpoczynku część 3

<<-- Przejdź do części 1

Co czyni się w sprawach Bożych, należy to czynić z gorliwej miłości, a nie ze zwyczaju.

Pan Jezus: Chcę, abyś częściej oddawała Mi chwałę.
Kundusia: przez co mam to czynić?
Pan Jezus: Przez modlitwę, dobre myśli, przez rozmowę o Mnie, przez duchową Komunię św., Mszę św., przez ofiary choćby najmniejsze i cierpienia.

Daję ci głęboki pokój duszy, staraj się go zachować, bądź zadowolona ze wszystkiego, co ci daję. Niezadowolenie mąci pokój, a Ja mogę przemawiać tylko w pokoju, a wtedy rozumieć będziesz mogła Moje tajemnice. Unikaj niepotrzebnych rozmów i myśli. Tak Mnie kochaj, aby życie twoje było jednym aktem miłości. Wtedy wszystko co czynić będziesz, w miłość się przemieniać będzie. Wtedy, kiedy zechcesz, będę z tobą rozmawiał. Bądź mi wierna.

Z duszą, która się zbliży do Mnie w spokoju i ufności, łączę się, pomimo jej błędów, ściśle. Jam Bogiem pokoju. Niepokoje są sprawami szatańskimi.

Dziecko moje, umartwiaj w poście ciało twoje, czuwaj nad mową, nad słuchem i dozwolonych rzeczy odmawiaj sobie. Nie pomijaj najmniejszej ofiary, bo Ja tak bardzo pragnę od dusz Mi oddanych ofiar. Wiele się módl za grzeszników, pogan i innowierców. Wszystko to czyń z miłości ku Mnie, a sprawisz Mi radość, sobie zaś zaskarbisz duże zasługi.
     Tego pragnę, abyś Mi ufała. Ufność wspiera wiarę, wiara ufność, a pokój głęboki jest fundamentem wiary i ufności. Miłość jest światłem i utwierdzeniem w wierze i ufności. Ufaj Mi dziecko kochane i wierz, że z tobą wspólnie pracuję, modlę się, cierpię. Bądź zawsze spokojna i zadowolona ze wszystkiego.

wtorek, 20 czerwca 2017

Rekomendacja: Miejsce Mojego Miłosierdzia i odpoczynku część 2

<<-- Przejdź do części 1

Córko moja, nawiedziłem cię chorobą, a przez to, że przyjęłaś ją spokojnie, oczyściłem duszę twoją i jeszcze piękniejszym blaskiem przyozdobiłem niewinność twoją. Dopomogłaś Mi w zbawianiu dusz przez tę chorobę.

Każdy dzień traktuj, jakby był ostatnim [w twoim życiu], czyń postępy w gorliwości, tak w sprawach zbawienia duszy swej, jak i bliźnich.

Nie wszystkim jednakowych łask udzielam, ale według współpracy.

Gdybyś słabości nie odczuwała, mogłabyś łatwo popaść w dumę i pewność siebie, a wtedy mogłabyś Mnie wydalić ze swego serca.

Nad tym pracuj, abyś się nie poddawała ciekawości dopytując u ludzi, którzy nic nie wiedzą, bo to osłabia w łasce i wprowadza zamęt w duszy. Mnie się radź o wszystko, bo wszystko mogę i bądź ze wszystkiego zadowolona i spokojna, a przez to złożysz Mi miłą ofiarę.

Daję ci codziennie drobne okazje do wysiłków. Bądź pilna. Jeśli z radością przyjmować będziesz to, co przykre i trudne, to ta ofiara w miłość się obróci. Taki akt ofiary radość Mi sprawia i w niebie wysługuje ci nowy stopień chwały. Bądź ze wszystkiego zadowolona, bo w tym jest spokój. Bądź spokojna, bo Ja jestem Bogiem pokoju.

Przez przełamywanie miłości własnej człowiek się uświęca. Nie usuwam od razu całej miłości własnej, bo w przełamywaniu się człowiek ma okazję do uświęcenia. Przełamywanie to jest dla Mnie ofiarą bardzo miłą.

Córko moja, mów z bliźnimi o miłości, jakiej od nich pragnę. Pragnę być kochanym, chcę, by Mi miłością odpłacali za moją miłość.

piątek, 16 czerwca 2017

Rekomendacja: Miejsce Mojego Miłosierdzia i odpoczynku

Wstęp

W dzisiejszej rekomendacji wartościowej literatury duchowej przedstawiamy zapiski nadprzyrodzonych wypowiedzi Pana Jezusa na temat miłości dziecięcej – formy miłości równie ważnej, jak miłość chrześcijańska, o której Pan Jezus wielokrotnie mówi w Ewangelii.

Miłość dziecięca, choć tak odmienna od miłości chrześcijańskiej, jest bardzo korzystna dla osób pragnących zbliżyć się do Pana Boga. Jej atutem jest fakt, że możemy ją w sobie zbudować – jest zależna od naszej woli, w przeciwieństwie do miłości chrześcijańskiej, która jest dawaną nam łaską od Pana Boga. 

Książka, którą rekomendujemy, pt. „Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku” to nadprzyrodzone oświecenia służebnicy bożej Kunegundy Siwiec zanotowane przez ks. Bronisława Bartkowskiego. Tytuł nawiązuje do częstych wypowiedzi Pana Jezusa, który mówił, iż serce Kunegundy i miejsce, w którym mieszkała, wybrał na siedzibę swojego miłosierdzia i odpoczynku, z którego pragnie na całą ludzkość wylewać zdroje swego miłosierdzia i czynić cuda miłości. Książka przed wydaniem została poddana cenzurze kościelnej i otrzymała stosowny imprimatur, czyli pozwolenie na publikację i czytanie przez wiernych kościoła katolickiego.
 
Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku
Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku

Przesłanie, jakie wypływa z tych nadprzyrodzonych rozmów jest niejako symbiozą drogi duchowego dziecięctwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus i przesłania Bożego miłosierdzia św. Faustyny Kowalskiej. Ukazuje niepojętą miłość Zbawiciela do grzesznika, który krocząc drogą dziecięctwa duchowego, może dojść do wielkiego zjednoczenia z Jezusem.

Kunegunda, zwana po miejscowemu Kundusią, była najmłodszą córką w wielodzietnej rodzinie, zwykłą, prostą wiejską kobietą, która postanowiła poświęcić swoje życie na wyłączną służbę Bogu. 

W roku 1942, mając 66 lat, zwierzyła się swojemu spowiednikowi, że często, szczególnie po komunii świętej, słyszy w sobie głos Pana Jezusa, przemawiającego do niej. Ponieważ poza umiejętnością czytania, z całej sztuki pisania opanowała jedynie umiejętność podpisywania się, spowiednik począł robić notatki z jej wypowiedzi. Większość zdań tej mowy wewnętrznej pochodzi od Pana Jezusa, ale są też wypowiedzi Matki Bożej, św. Józefa, św. Teresy Wielkiej, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Jana od Krzyża i św. Katarzyny. W sumie przez 13 lat, od 1942 do 1955 r., zebrało się tych notatek około 100 stron maszynopisu.

Chcąc poddać próbie wartość tych nadprzyrodzonych rozmów, spowiednik powiedział do Kundusi: Jeśli to rzeczywiście Bóg przemawia, to On zna także moje myśli i pragnienia. Wobec tego proszę, aby spełnił to, co tylko Jemu i mnie jest znane. Chodziło mu o nawrócenie i wyspowiadanie się pewnego grzesznika, który już od kilku lat się nie spowiadał. Warunek był taki, aby spowiedź odbyła się 3 maja. Kundusia nic nie wiedząc ani o treści, ani o terminie, modliła się gorąco o spełnienie tego pragnienia.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Obrazy Matki Bożej słynące łaskami w woj. łódzkim część 2

<<-- Przejdź do części 1

Obraz Matki Bożej Rudzkiej


Nazwa: Obraz Matki Bożej Rudzkiej
Miejscowość: Ruda (woj. łódzkie)
Miejsce: Sanktuarium MB Rudzkiej (Kościół św. Wojciecha)

obraz Matki Bożej Rudzkiej
Matka Boża Rudzka
Ruda to wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim leżąca na południe od Gliwic, na szlaku do Raciborza. Kościół św. Wojciecha w tej wsi został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej. Znajdują się w niej jedyne na Śląsku relikwie Św. Walentego oraz relikwie drzewa Krzyża Świętego.

Historia rudzkiego sanktuarium związana jest ze słynącym z łask obrazem Matki Boskiej zwanej Pokorną pochodzącym z XV wieku. Kult maryjny rozwijał się od początku obecności obrazu w Rudach. Najpopularniejszą formą kultu obrazu Matki Boskiej Rudzkiej były pielgrzymki. Świadectwem tych czasów są zachowane spisy wotów oraz namalowane w tym czasie kopie rudzkiego wizerunku. Rudy są najstarszym na Śląsku miejscem kultu maryjnego. 

Tanie zakupy